• Home
  • /
  • Category Archives: dev

W poszukiwaniu 256 kolorów czyli gąszcz przerwań, duszków i Action!

Pamiętam moje jedno z większych rozczarowań – chyba wynikające z marketingowego bełkotu producenta, ale i pewnie też z niedomówień pokutujących wśród użytkowników 8bitowego Atari. Ile kolorów można używać na Atari jednocześnie? Używać czy wyświetlić? Używać w sprzętowych duszkach czyli sprite’ach czy na ekranie? Na ekranie, ale w jakiej rozdzielczości? Na całym ekranie czy w jednej…

dev

IDE dla cc65 zainstalowane

Tegoroczny plan jest prosty – zakłada bowiem tylko rzeczy realne. Nie będę robił już planu pt. nauczę się assemblera – bo jest to mało realne w stopniu w jakim potrzebuję go, aby napisać rzeczy, które mam w planach. Po prostu – jest za trudny i ilość czasu do poświęcenia na niego jest za duża, poza…

dev

single line programs in Sinclair BASIC pt.1

10 POKE 23692,255: PRINT CHR$(132.2+RND*1);:GO TO 10 Forgive me small inconsequence – the post screenshot you see is not what you will get after running this small program. The whole cherry on the cake is POKE 23692,255 which one disables SCROLL? prompt on bottom on the screen for… 254 next filled screens. But to keep…

dev

Assembling Z80 Assembler source files with BBEdit and Pasmo Z80 Assembler

Inspired and with help from Derek Bolli I have made today two scripts for use with Pasmo and BBEdit. Script #1 making .tap file with BASIC loader (option –tapbas) : https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE and script #2 making .tzx (option –tzxbas) like above with BASIC loader: https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE Both scripts are .scpt (Apple Script) files to be put into: ~/Library/Application Support/BBEdit/Scripts/ And from…