Hello World of MSX czyli assembler starter

Szybki przepis na działający i prosty “Hello world” w assemblerze na komputery MSX (bo kolega z forum speccy.pl natrafił na jakiś sajgon tutorialowy). Bierzemy edytor tekstu (notatnik – cokolwiek co zapisuje czysty plik tekstowy .txt) i kopiujemy sobie do tego edytora poniższy kod: ; This program prints “Hello world!” using BIOS function ($00a2). ; ; Save this as HELLO.ASM, then assembly with PASMO –BIN HELLO.ASM HELLO.BIN ; Then after transfering to floppy disk load from MSX-BASIC with: BLOAD “HELLO.BIN”,R CHPUT: … Continue reading Hello World of MSX czyli assembler starter