Kompilacja plików assemblera Z80 za pomocą BBEdit i Pasmo na MacOSX

Derek Bolli swoim wpisem pomógł mi znaleźć rozwiązanie i zainpirował do zrobienia dwóch skryptów (AppleScript) do użycia z Pasmo i BBEdit (który stał się ostatnio moim edytorem).

Skrypt #1 tworzy plik .tap z BASICowym loaderem (opcja –tapbas) :

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

a skrypt #2 tworzy plik .tzx (opcja–tzxbas) podobnie jak powyższy – z BASICowym loaderem:

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

Oba pliki to skrypty – pliki .scpt (Apple Script) do umieszczenia tutaj:

~/Library/Application Support/BBEdit/Scripts/

Od tego momentu BBEdit będzie miał te skrypty na liście i będzie można z nich korzystać.

Pliki te są bardzo łatwe do modyfikacji, szczególnie jeżeli nie potrzebujesz otwierać skopilowanego kodu w emulatorze. Zamarkowałem framgment kodu, który można oczywiście włączyć. Jakby były pytania to śmiało.

Assembling Z80 Assembler source files with BBEdit and Pasmo Z80 Assembler

Inspired and with help from Derek Bolli I have made today two scripts for use with Pasmo and BBEdit.

Script #1 making .tap file with BASIC loader (option –tapbas) :

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

and script #2 making .tzx (option –tzxbas) like above with BASIC loader:

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

Both scripts are .scpt (Apple Script) files to be put into:

~/Library/Application Support/BBEdit/Scripts/

And from that point they will appear in BBEdit under scipts icon drop down menu.

Files are easy to modify, aspecially if you donot want them to open compiled filed in emulator. I have marked port of code to mark down if you want to turn it off. If any – ask.