Z80 IDE – umieszczenie narzędzi w strukturze katalogowej MacOSX (część 2)

Drugim krokiem po świadomym wyborze narzędzi jest rozmieszczenie ich w strukturze katalogów MacOSX. Dlaczego zajmować sobie tym głowę? Wg mnie kluczowe jest, abyśmy mieli dostęp do nich z dowolnego miejsca na dysku (bez przechodzenia i wywoływania ich za każdym razem z ich lokacji), co oznacza w praktyce umieszczenie ich albo w katalogu do którego są przypisane ścieżki systemowe – podobnie jak do innych narzędzi.

Poniższe wykonałem pod MacOSX 10.11.6 – czyli skopiowałem pasmo do katalogu /usr/local/bin:

sudo cp pasmo /usr/local/bin

po czym zapytany zostałem o hasło root’a (administratora).

Od tego momentu Pasmo może być wywoływane z dowolnej lokacji na tym komputerze. Zrobiłem podobnie z innymi narzędziami, z których potencjalnie będę korzystał – Pasmo, Zasm, Zmakebas etc.

Z80 IDE placing our tools within MacOSX catalog structure (step 2)

Step two for me with setting up IDE for Z80 for use in Mac OSX was placing our tools within MacOSX catalog structure. Why bother with it? The point is to have access to our tools like pasmo or zasm, zmakebas from any folder on the computer without playing with disk/path to them, so it should be “within” system path as other system tools.

For me, under MacOSX 10.11.6 worked copying in terminal to  /usr/local/bin by typing (i.e. copying pasmo) after changing path to folder containing pasmo file:

sudo cp pasmo /usr/local/bin

then enter the root (administrator) password after being asked.

From this point pasmo can be envoked from any disk location. I did it installing all command tools like pasmo, zasm, zmakebas etc.